Let’s travel together.
مرور برچسب

اروپا

تپه شیر در بلژیک

واترلو در 15 کیلومتری جنوب بروکسل واقع شده است و محل نبرد ناپلئون بناپارت پادشاه فرانسه و تسلیم و شکست او بوده است که در این جنگ که یکی از خونین ترین جنگ ها بوده در حدود شصت و پنج هزار نفر در عرض 10…
ادامه مطلب ...