Let’s travel together.

برنامه پروازهای جدید از ایران به افغانستان

رزرو و خرید بلیط هواپیما به کابل افغانستان

 1. انتخاب مبدا و مقصدا

  ابتدا پس از به سایت بازپر مراجعه کنید و مبدا و مقصد خود را از شهر مورد نظر خود در ایران و یا افغانستان انتخاب نمایید

 2. انتخاب تاریخ

  تاریخ مورد نظر خود را مطابق برنامه پروازی خود انتخاب نمایید

 3. انتخاب تعداد مسافر

  تعداد مسافرین خود را انتخاب کنید. درصورتیکه که کودک همراهتان است سن کودک را وارد کنید و سپس دکمه جستجو را فشار دهید

 4. انتخاب پرواز

  پرواز مورد نظر خود را انتخاب کنید

 5. اطلاعات مسافران

  اطلاعات مسافران را از روی پاسپورتشلن به دقت وارد کنید.

 6. پرداخت هزینه

  هزینه را را پرداخت کنید

 7. دریافت بلیط

  تبریک میگوییم . بلیط شما آماده است

دقت کنید که برنامه پروازهای قبلی از ایران به افغانستان که در صفحه قبلی به آدرس پروازهای ایران به افغانستان درج شده دیگر معتبر نیست و برنامه پروازهای جدید به صورت زیر می باشد

پرواز تهران به کابل

 • پرواز از تهران به مقصد کابل هر هفته شنبه ها ساعت 6:20 صبح  حرکت از تهران و طول مدت پرواز ‘3.30 ساعت
 • شماره پرواز W5 1101 و توسط شرکت هواپیمایی ماهان
 • قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 4200000 تومان 4.200.000
 • قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
 • جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
 • جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
 • و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز کابل به تهران

 • پرواز از کابل به مقصد تهران هر هفته شنبه ها ساعت 11:20 صبح حرکت از کابل و طول مدت پرواز ‘3.30 ساعت
 • شماره پرواز  1102 W5  و توسط شرکت هواپیمایی ماهان
 • قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 4200000 تومان 4.200.000
 • قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
 • جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
 • جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
 • و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز مشهد به کابل

 • پرواز ازمشهد به مقصد کابل هر هفته سه پرواز روزهای چهارشنبه و جمعه ساعت 8:45 صبح  حرکت از تهران و طول مدت پرواز 2:40 ساعت
 • شماره پرواز W5 1149 و توسط شرکت هواپیمایی ماهان
 • قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 3200000 تومان 3.200.000
 • قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
 • جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
 • جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
 • و یا واتس اپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز کابل به مشهد

 • پرواز از کابل به مقصد تهران هر هفته سه پرواز روزهای  چهارشنبه و جمعه ساعت 12:45 صبح حرکت از کابل و طول مدت پرواز ‘2.40 ساعت
 • شماره پرواز 1148 W5  و توسط شرکت هواپیمایی ماهان
 • قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 3200000 تومان 3.200.000
 • قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
 • جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
 • جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
 • و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز مشهد به هرات

 • پرواز از تهران به مقصد کابل هر هفته  شنبه ها ساعت 11:30 صبح و 12:00  حرکت از مشهد و طول مدت پرواز1  ساعت می باشد
 • شماره پرواز922 و 7704 توسط شرکت هواپیمایی کام ایرانجام میشود
 • قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 1200000 تومان 1.200.000
 • قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
 • جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
 • جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
 • و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز هرات به مشهد

 • پرواز از هرات به مقصد تهران هر هفته شنبه ها ساعت 13:15 صبح حرکت از کابل و طول مدت پرواز 2 ساعت
 • شماره پرواز7703 و توسط شرکت هواپیمایی کام ایر انجام میشود
 • قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 1200000 تومان 1.200.000
 • قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
 • جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
 • جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
 • و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز مشهد به مزارشریف

 • پرواز از تهران به مقصد کابل هر هفته یک شنبه ها ساعت 11:10 صبح  حرکت ازمشهد و طول مدت پرواز ‘2.40 ساعت
 • شماره پرواز 7708 و توسط شرکت هواپیمایی کام ایر
 • قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 2700000 تومان 2.700.000
 • قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
 • جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
 • جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
 • و یا واتس اپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز مزارشریف به مشهد

 • پرواز ازمزارشریف به مقصد تهران هر هفته یک شنبه ها ساعت 12:40 صبح حرکت ازمزارشریف و طول مدت پرواز ‘2.30 ساعت
 • شماره پرواز 7708 و توسط شرکت هواپیمایی کام ایر
 • قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 2700000 تومان 2.700.000
 • قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
 • جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
 • جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
 • و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید. 
پرواز تهران به کابل

پرواز از تهران به مقصد کابل هر هفته شنبه ها ساعت 6:20 صبح  حرکت از تهران و طول مدت پرواز ‘3.30 ساعت
شماره پرواز W5 1101 و توسط شرکت هواپیمایی ماهان
قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 4200000 تومان 4.200.000
قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز کابل به تهران

پرواز از کابل به مقصد تهران هر هفته شنبه ها ساعت 11:20 صبح حرکت از کابل و طول مدت پرواز ‘3.30 ساعت
شماره پرواز  1102 W5  و توسط شرکت هواپیمایی ماهان
قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 4200000 تومان 4.200.000
قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز مشهد به کابل

پرواز ازمشهد به مقصد کابل هر هفته سه پرواز روزهای چهارشنبه و جمعه ساعت 8:45 صبح  حرکت از تهران و طول مدت پرواز 2:40 ساعت
شماره پرواز W5 1149 و توسط شرکت هواپیمایی ماهان
قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 3200000 تومان 3.200.000
قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
و یا واتس اپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز کابل به مشهد

پرواز از کابل به مقصد تهران هر هفته سه پرواز روزهای  چهارشنبه و جمعه ساعت 12:45 صبح حرکت از کابل و طول مدت پرواز ‘2.40 ساعت
شماره پرواز 1148 W5  و توسط شرکت هواپیمایی ماهان
قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 3200000 تومان 3.200.000
قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز مشهد به مزارشریف

پرواز از مشهد به مزارشریف هر هفته یک شنبه ها ساعت 11:10 صبح  حرکت ازمشهد و طول مدت پرواز ‘2.40 ساعت
شماره پرواز 7708 و توسط شرکت هواپیمایی کام ایر
قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 2700000 تومان 2.700.000
قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
و یا واتس اپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز مزارشریف به مشهد

پرواز ازمزارشریف به مقصد تهران هر هفته یک شنبه ها ساعت 12:40 صبح حرکت ازمزارشریف و طول مدت پرواز ‘2.30 ساعت
شماره پرواز 7708 و توسط شرکت هواپیمایی کام ایر
قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 2700000 تومان 2.700.000
قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید. 

پرواز مشهد به هرات

پرواز از تهران به مقصد کابل هر هفته  شنبه ها ساعت 11:30 صبح و 12:00  حرکت از مشهد و طول مدت پرواز1  ساعت می باشد
شماره پرواز922 و 7704 توسط شرکت هواپیمایی کام ایرانجام میشود
قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 1200000 تومان 1.200.000
قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

پرواز هرات به مشهد

پرواز از هرات به مقصد تهران هر هفته شنبه ها ساعت 13:15 صبح حرکت از کابل و طول مدت پرواز 2 ساعت
شماره پرواز7703 و توسط شرکت هواپیمایی کام ایر انجام میشود
قیمت بلیت برای صندلی اکونومیک یا معمولی کلاس 1200000 تومان 1.200.000
قیمت برای تمام رنج های سنی یکسان است.
جهت رزرو به سایت باز پر به آدرس https://bazpar.ir/fa/home بروید و یا اینجا روی کلمه تیکت افغانستان کلیک کنید.
جهت گرفتن تخفیف نیز با آدرس و تلفن مندرج در سایت بازپر
و یا واتزاپ 970-0937-937-98+ تماس بگیرید.

نظرات بسته شده است.